24 จังหวัด ปลอดผู้ติดรายใหม่


24 จังหวัด ปลอดผู้ติดรายใหม่
24 จังหวัด ปลอดผู้ติดรายใหม่ 59180bs

กรณี ศบค.รายงานสถานการณ์cv-19 ภายในประเทศไทย ล่าสุด (20 พ.ค.64) พบติดcv-19 เพิ่มอีก 2,636 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 1,965 ราย ติดภายในเรื อ น จ ำ/ที่ต้องขัง 671 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 119,585 ราย นั้น
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19 (ศบค.) ได้รายงานความหนาแน่นของผู้ติดเชื้อในประเทศไทย โดยโซนสีขาวคือจังหวัดที่ไม่มีมีผู้ติดเชื้อเลย 24 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ภูเก็ต ขอนแก่น พัทลุง พิษณุโลก ลำพูน ลำปาง ร้อยเอ็ด นครพนม ยโสธร น่าน ชุมพร พะเยาท เลย แพร่ อุตรดิตถ์ ชัยนาท หนองคาย พังงา อำนาจเจริญ มุกดาหาร หนองบัวลำภู บึงกาฬ และสตูล
ขณะที่โซนสีแดงพบ 2 จังหวัด มีผู้ติดเกิน 100 รายต่อวัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเพชรบุรี โดยกรุงเทพฯ ติดใหม่ 1,001 ราย ติดเชื้อสะสมรวม 30,535 คน และเพชรบุรีติดใหม่ 124 ราย ติดสะสมรวม 845 คน


24 จังหวัด ปลอดผู้ติดรายใหม่ 21052059tur(Visited 69 times, 10 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *