tmptitle
# ปภ.เตือน 12 จังหวัด น้ำท่วม #
tmptitle
tmptitle


วันที่ 27 พ.ย.64 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับ กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศฉบับที่ 2 (201/2564) แจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร กอปภ.ก.จึงได้ประสานแจ้ง 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา และเขต 18ภูเก็ต เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 28 – 30 พ.ย. แยกเป็น พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ชุมพร ทุกอําเภอ สุราษฎร์ธานี 15 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.วิภาวดี อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก อ.คีรีรัฐนิคม อ.พนม อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.พระแสง อ บ้านนาสาร อ.ชัยบุรี อ.บ้านตาขุน อ.เกาะสมุย นครศรีธรรมราช 15 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อ.พิปูน อ.ฉวาง อ.ลานสกา อ.ช้างกลาง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ทุ่งสง อ.นาบอน อ.ขนอม อ.สิชล อ.นบพิตํา อ.ชะอวด อ.ท่าศาลา อ.จุฬาภรณ์ พัทลุง 7 อำเภอ ได้แก่ อ.ตะโหมด อ.ศรีบรรพต อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา อ.ป่าบอน อ.ป่าพะยอม อ.เขาชัยสน สงขลา 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.รัตภูมิ อ.จะนะ อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา อ.สะบ้าย้อย อ.นาหม่อม อ.นาทวี ปัตตานี 1 อำเภอ ได้แก่ อ.โคกโพธิ์ ยะลา 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ยะหา อ.กาบัง อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง อ.ธารโต อ.เบตง นราธิวาส 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ศรีสาคร อ.รืออเสาะ อ.จะแนะ ระนอง ทุกอําเภอ พังงา 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ตะกั่วทุ่ง อ.คุระบุรี อ.กะปง อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง ภูเก็ต 1 อำเภอ ได้แก่ อ.ถลาง กระบี่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกระบี่ อ.เขาพนม อ.ปลายพระยา โดยกำชับให้จังหวัดประสานอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าผ่านกลไกการสื่อสารแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำทีมปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์หรือสถานการณ์ขยายวงกว้างให้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ชุดเคลื่อนที่เร็ว รถปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และปฏิบัติตามแนวทางของแผนเผชิญเหตุในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือคำเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ1784 และแอปพลิเคชัน พ้นภัย รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป อย่างไรก็ตาม ปภ.เตือน 12 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำป่าไหลหลาก 28-30 พ.ย.นี้


tmptitle
tmptitle
(Visited 8 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published.