tmptitle
# ประกาศพื้นที่อันตราย #
tmptitle
tmptitle


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันว่า ผู้ติดรายใหม่ 193 ราย เป็นผู้ติดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 9 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการแพร่กระจายต่อเนื่อง 15 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์หอพักใกล้วัดท่ากระดาษ หมู่ 1 ตำบลฟ้าฮ่าม 6 ราย, คลัสเตอร์เซ็นทรัลแอร์พอร์ต 3 ราย ซึ่งในขณะนี้มีการพบผู้ติด CV-19 กระจายไปยังหลายร้านค้า, คลัสเตอร์บริษัทอิจิสเทคจำกัด ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง 1 ราย เป็นการแพร่กระจายในแรงงานต่างด้าว, คลัสเตอร์แคมป์งานก่อสร้างบ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว 1 ราย และคลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างพรมพิพัฒน์ หมู่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ 1 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็กๆ ด้านการตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัสคลัสเตอร์เดิม พบผู้ติดรายใหม่ จำนวน 18 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม 8 ราย, คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 3 ราย คลัสเตอร์ตลาดประตูก้อม 1 ราย, คลัสเตอร์ รปภ. และแม่บ้าน แลนด์แอนเฮาส์ สันทราย 1 ราย, คลัสเตอร์ร้านมีนา มีข้าว หมู่ 2 ตำบลสันกลาง 1 ราย และคลัสเตอร์อื่นๆ อีกหลายคลัสเตอร์ ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ส่วนคลัสเตอร์กลุ่มครอบครัว วันนี้พบเพิ่ม 7 ราย จาก 3 ครอบครัว โดยพบมากที่หมู่ 10 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4 ราย, ครอบครัว ถนนสันนาลุง ตำบลวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ 2 ราย และครอบครัว หมู่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ 1 ราย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปหรือสัมผัสกับพนักงานใน 2 สถานที่เสี่ยง ประกอบด้วย ร้านมีนา มีข้าว หมู่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ระหว่างวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2564 และร้านค้าจำนวน 9 ร้าน ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ได้แก่ ร้าน NY Clinic เชียงใหม่, ร้าน IBIS (ขายเสื้อผ้า), ร้านยูเซอรีน ช็อป, ร้านทรูช้อป, MK Restaurants, Bar-B-Q Plaza, เรียวตะชาบู, โออิชิราเม็ง และ istudio 7 ระหว่างวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2564 ขอให้สังเกตอาการ 14 วัน และหากมีอาการ สามารถเข้ารับการตรวจหาได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อย่างไรก็ตาม เชียงใหม่ ประกาศ ร้านมีนามีข้าว- 9 ร้านค้าในห้างดัง เป็นพื้นที่เสี่ยง เร่งตรวจหา CV-19 ด่วน


tmptitle
tmptitle
(Visited 2 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *