tmptitle
# คลัสเตอร์โรงหมู #
tmptitle
tmptitle


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่ามีผู้ติดรายใหม่ 98 ราย เป็นผู้ติดนอกพื้นที่ 4 ราย และผู้ติดในพื้นที่ 94 ราย รวมติดสะสม 32,437 ราย รักษาหาย 30,731 ราย ยังรักษาอยู่ 1,454 ราย ส่วนสถานการณ์ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครราชสีมา ติดเพิ่ม 1 ราย รักษาหาย 1,737 ราย สะสม 1,943 ราย และทัณฑสถานหญิง อ.สีคิ้ว ไม่มีผู้ติดรายใหม่ รักษาหาย 484 ราย สะสม 506 ราย ทั้งนี้ ได้เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายคลัสเตอร์บริษัท ราชสีมา-จอหอโภคภัณฑ์ จำกัด บ้านหนองออก ต.จอหอ อ.เมือง โรงงานสุกร ลักษณะเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ 4 รายเช่าดำเนินกิจการ พบแม่บ้านติด 2 ราย จากนั้นได้แพร่กระจายขยายวงที่ 1 จำนวน 47 ราย และวงที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว จำนวน 15 ราย พบผู้ติดที่ ต.ตลาด อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.โนนไทย สะสม 62 ราย กักตัวกลุ่มเสี่ยง 200 ราย ต่อมาวันที่ 19 พ.ย. ได้ปิดโรงงานเพื่อทำความสะอาดในพื้นที่เสี่ยง และประเมินสภาพแวดล้อม โดยกำหนดเปิดกิจการในวันที่ 26 พ.ย.นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งเป็นชาวบ้าน ต.มะค่า อ.โนนไทย ซึ่งทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งวางมาตรการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจาย อย่างไรก็ตาม โคราช ระดมป้องกันคลัสเตอร์โรงหมู ลาม 3 อำเภอ กักตัวเสี่ยงสูง 200 ราย


tmptitle
tmptitle
(Visited 3 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *