1 จังหวัดที่ติดเยอะสุด


1 จังหวัดที่ติดเยอะสุด
1 จังหวัดที่ติดเยอะสุด 10660nh

รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ โ ค วิ ด วันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด
จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ดในประเทศรายใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก ทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 ยอดลดลง จับตา นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้


1 จังหวัดที่ติดเยอะสุด 10523mc(Visited 29 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *