ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา


ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 11012dh

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง


ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา(Visited 2 times, 2 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *