โคราช ประกาศ ด่วน


โคราช ประกาศ ด่วน
โคราช ประกาศ ด่วน 59187fn

สถานการณ์cv-19 ประจำวันที่ 20 พ.ค. 64 จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเพิ่ม 7 ราย ผู้ป่วยรายใหม่แบ่งตามรายอำเภอ อ.เมือง 4 ราย อ.ปากช่อง 1 ราย อ.ประทาย 1 ราย อ.พิมาย 1 ราย รักษาหายเเล้ว 621 ราย กำลังรักษา 215 ราย และมีคำสั่งประกาศ ผู้ใดเดินทาง มาจาก 4 จังหวัด กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการเข้าพักที่โคราชต้องรายงานเเละกักตัว โดยให้รายงานตัว เมื่อเดินทางถึงภายใน 12 ชั่วโมง หรือวันรุ่งขึ้น กับ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาธารณสุขอำเภอ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
กรณีมาพักระยะสั้น ไม่ถึง 14 วัน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้กักตามวันที่อยู่พัก หากมาแบบไป-กลับ ไม่ต้องกักตัว เเต่ให้ป้องกันตนเอง เเละไม่ไปพื้นที่แออัด และ หากมีใบรับรองผลตรวจ-19 ยืนยัน ที่ยังไม่เกิน 72 ชม. นับตั้งเเต่ได้รับใบตรวจ ไม่ต้องกักตัว ประกาศคำสั่งมีผลตั้งเเต่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


โคราช ประกาศ ด่วน 210520p5l1k



(Visited 59 times, 36 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *