เราชนะ แลกสิทธิ เป็นเงินสด


เราชนะ แลกสิทธิ เป็นเงินสด
เราชนะ แลกสิทธิ เป็นเงินสด 11195k2

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ใช้เงินตามกติกานะครับ ร้านค้าก็อย่าขายแพงเกินเหตุ เอาเปรียบประชาชน เข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นกันครับ โดนตรวจสอบและดำเนินคดีแล้วหลายรายครับ เราชนะ ม33เรารักกัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกระทำผิด จะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแจ้งกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเรียกคืนเครื่องอีดีซี หรือยกเลิกการใช้แอพพลิเคชันด้วย และยังจะประสานกระทรวงการคลังในฐานะผู้ดูแลโครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ หรือโครงการอื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน กรมฯ ได้ดำเนินคดีกับร้านค้าไปแล้ว 68 ราย โดยเป็นร้านธงฟ้า จำนวน 45 ราย ที่มีพฤติกรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคา ปรับราคาสูงขึ้น และกระทำผิดตามหลักเกณฑ์ ซึ่งได้ยกเลิกสิทธิ์ไปแล้ว จึงขอให้ร้านค้าต่างๆ ปิดป้ายแสดงราคา และจำหน่ายราคาปกติเพื่อช่วยกันในช่วงวิกฤตขณะนี้ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และหากจำหน่ายสูงเกินสมควร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะเดียวกัน กรมการค้าภายในได้จัดสายตรวจลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับต่างจังหวัดได้ให้พาณิชย์จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจะให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด และหากประชาชนพบร้านค้าที่ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประเทศ


เราชนะ แลกสิทธิ เป็นเงินสด 210520e6o4a(Visited 217 times, 38 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *