เจ้าคุณพระสินีนาฏ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 83072a40 2d5f 11eb 888b dd8030ec6068 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 – เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เผยว่า วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีการนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร ภาพจาก

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 – เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เผยว่า วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีการนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 83072a40 2d5f 11eb 888b dd8030ec6068

ภาพจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 8319a0d0 2d5f 11eb 888b dd8030ec6068

ภาพจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 83269920 2d5f 11eb 888b dd8030ec6068

ภาพจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 833d5570 2d5f 11eb 888b dd8030ec6068

ขอบคุณที่มาจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


(Visited 363 times, 1 visits today)

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *