เงินเข้า บัตร ไม่ถึง 1000


เงินเข้า บัตร ไม่ถึง 1000
เงินเข้า บัตร ไม่ถึง 1000 11200fc

วันนี้รับเงิน เราชนะ จ่ายเงินเยียวย า 2,000 เข้า บัตรคนจน เริ่มทยอยโอนสัปดาห์ละ 1,000 บาท งวดแรก วันศุกร์ที่ 21 พ.ค.64 และงวดสอง วันศุกร์ที่ 28 พ.ค.64 มาตรการ “เราชนะ” รอบใหม่ เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายระยะเวลามาตรการและกรอบวงเงินช่วยเหลือเยียวยา เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติ CV19 ระลอกที่สาม โดยกำหนดให้วงเงินเยียวย าเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิในมาตรการเราชนะเดิม รายละ 2,000 บาท
ซึ่งมาตรการเราชนะรอบใหม่นี้ จะเป็นการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์เหมือนเช่นครั้งก่อน สัปดาห์ละ 1,000 บาท ซึ่งวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.2564 เป็นวันแรก ซึ่งกลุ่มที่ได้รับกลุ่มแรกคือ ผู้ที่เคยได้สิทธิเงินเยียวยาเราชนะผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และจะได้รับการโอนเงินเข้าแอพฯอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค.2564 สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนั้น จะเป็นกลุ่มถัดไปที่ระบบจะโอนเงินเข้า โดยครั้งแรกจะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.2564 และครั้งที่สอง จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค.2564 ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ถึง 30 มิ.ย.2564 สำหรับใครที่เข้าไปเช็กแล้วอาจจะตกใจกับยอดเงินว่าทำไมเข้าให้ไม่ถึง 1000 เราสามารถเช็กเงินในระบบได้ครับ
โดยกลุ่มบัตรคนจนสามารถเช็คยอดเงินเราชนะได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.โทรศัพท์สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์ 0-2109-2345 มีขั้นตอนดังนี้ – กด 3 ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือ – กด 8 วงเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ – กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย # – กดรหัส ATM 6 หลัก ตามด้วย # – ระบบจะบอกยอดเงินคงเหลือ 2.เครื่อง EDC ขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ที่ไปใช้สิทธิได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ – นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ในการรับจ่ายเงิน – ร้านค้าจะนำบัตรสอดเข้าเครื่อง และเลือกปุ่มสิทธิเราชนะ – ระบบจะระบุยอดเงินคงเหลือของมาตรการเราชนะ 3.ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย – นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอดเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย – ใส่รหัสบัตร ATM 6 หลัก – เลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – เลือกเมนูขอดูยอดเงินคงเหลือ ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิเราชนะ ซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการได้กับทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC (สำหรับผู้ถือบัตรคนจน) ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ รวมถึงใช้บริการขนส่งส่วนบุคคล เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อถีบ ตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ และใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถตู้ รถไฟฟ้า ฯลฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ถึงเวลาที่กำหนดแล้ว แต่เงินรอบใหม่ยังไม่ได้เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน บัตรประชาชน หรือแอพฯ เป๋าตังเลย หรือติดปัญหาอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามช่องทางต่อไปนี้ – ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งาน เป๋าตัง 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง – การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) – ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน 02-111-9999 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง – ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อครหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน 02-111-1122 กด 2, กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง – ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ 02-109-2345 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง – คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะ โครงการฯ 02-273-9020 ต่อ 3423, 3424, 3425, 3427, 3429 วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


เงินเข้า บัตร ไม่ถึง 1000 2105210usht(Visited 1 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *