หลวงตาบุญชื่นตอบแล้ว หลังมีเรื่องเล่า เผชิญผญานาคเทือกเขาภูพาน 7cca2cc0 47fb 11eb 888b dd8030ec6068 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก เจ้าคุณ ฯ. ซึ่งเป็นพระที่ได้ไปเยี่ยมหลวงตาบุญชื่น ได้มีการสอบถามหลวงตาบุญชื่น ถึงเรื่องที่ถูกเล่าขานต่อกันมา โดยระบุว่า วันนี้ได้มีโอกาสได้ถามเรื่องที่ค้างคาใจ กับองค์หลวงปู่
อาตมาถาม- หลวงปู่ครับ มีคนเขาลงว่าหลวงปู่เห็นพญานาคเทิ่งเขาภูพาน มันเป็นเรื่องจริงบ้อครับ
หลวงปู่ตอบ- บ่มี บ่เห็นดอก พญานาค บ่เห็นอีหยัง เห็นแต่งัวเขาปล่อยมา พอเฮาเห็นงัว เฮากะเกิดปัญญาว่า จิตเฮานี่กะคืองัว ถ้าบ่มีเจ้าของควบคุม มันกะไปทั่วทีบทั่วแดน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก เจ้าคุณ ฯ. ซึ่งเป็นพระที่ได้ไปเยี่ยมหลวงตาบุญชื่น ได้มีการสอบถามหลวงตาบุญชื่น ถึงเรื่องที่ถูกเล่าขานต่อกันมา โดยระบุว่า วันนี้ได้มีโอกาสได้ถามเรื่องที่ค้างคาใจ กับองค์หลวงปู่

อาตมาถาม- หลวงปู่ครับ มีคนเขาลงว่าหลวงปู่เห็นพญานาคเทิ่งเขาภูพาน มันเป็นเรื่องจริงบ้อครับ

หลวงปู่ตอบ- บ่มี บ่เห็นดอก พญานาค บ่เห็นอีหยัง เห็นแต่งัวเขาปล่อยมา พอเฮาเห็นงัว เฮากะเกิดปัญญาว่า จิตเฮานี่กะคืองัว ถ้าบ่มีเจ้าของควบคุม มันกะไปทั่วทีบทั่วแดน จิตเฮาคือกัน ถ้าบ่ฝึกบ่ปฏิบัติมันกะไปทั่วทีบ จิตกะฟุ้งซ่าน เดินบิณฑบาตเห็นเห็ดระโงก กะเห็นธรรมะ มื้อแรก ดอกง๊ามงาม มื้อต่อมามันเหี่ยว มันกะคือโตเฮาสังขารเฮานี่ละ มันร่วงโรยไปตามกาลตามเวลา ฮอดมื้อมันกะดับสลาย

หลวงตาบุญชื่นตอบแล้ว หลังมีเรื่องเล่า เผชิญผญานาคเทือกเขาภูพาน 7cca2cc0 47fb 11eb 888b dd8030ec6068

ภาพจาก เจ้าคุณ ฯ.

โพสต์

หลวงตาบุญชื่นตอบแล้ว หลังมีเรื่องเล่า เผชิญผญานาคเทือกเขาภูพาน 7d4e9f00 47fb 11eb 888b dd8030ec6068

ที่มา เจ้าคุณ ฯ.

หลวงตาบุญชื่นตอบแล้ว หลังมีเรื่องเล่า เผชิญผญานาคเทือกเขาภูพาน 04a5f980 4199 11eb 888b dd8030ec6068

(Visited 64 times, 1 visits today)

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *