ศธ.ยืนยันแล้ว เลื่อนเปิดเทอมไหม ชัดเจน


ศธ.ยืนยันแล้ว เลื่อนเปิดเทอมไหม ชัดเจน
ศธ.ยืนยันแล้ว เลื่-@4@-!D+! 
1@ 10311c0

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งมีข้อสรุปว่า การเปิดภาคเรียนที่ 1 ยังเป็นไปตามกำหนดเดิม คือ วันที่ 17 พ.ค.แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติ ด เ ชื้ อ (C O V I D -19) ที่เป็นกา ร ร ะ บ า ด รอบใหม่ยังไม่ดีขึ้น ก็อาจจะเสนอให้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย 64 ทั้งนี้จะต้องขึ้นกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาอีกครั้ง ซึ่ง ศธ.ขอประเมินตามสถานการณ์อีกครั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยันเปิดเทอมตามเดิม 17 พ.ค. แต่หากสถานการณ์โควิดระบาดยังไม่ดีขึ้น อาจเสนอเลื่อนเป็น 1 มิ.ย. แทน พร้อมย้ำทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยันเปิดเทอมตามเดิม 17 พ.ค. แต่หากสถานการณ์โควิดระบาดยังไม่ดีขึ้น อาจเสนอเลื่อนเป็น 1 มิ.ย. แทน พร้อมย้ำทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่วนการรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 นั้น มีการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์และนัดสอบในวันที่ 1-2 พ.ค. อาจต้องเลื่อนเป็นช่วงวันที่ 4-12 พ.ค. เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ ศบค. โดยได้กำชับให้โรงเรียนวางมาตรการเข้มข้นและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงวันประกาศผลสอบและสอบสัมภาษณ์ให้โรงเรียนจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อลดการรวมตัว โดยนางสาวตรีนุช จะนำเรื่องการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 เสนอให้ ศบค.พิจารณาในการอนุมัติการสอบต่อไป ในส่วนของแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วง C O V I D-19 กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบ On-air ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม, รูปแบบ Online ซึ่งมีความเหมาะสมกับเด็กในระดับชั้นที่สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการเรียนในรูปแบบ On demand และรูปแบบ On-site ที่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด


ศธ.ยืนยันแล้ว เลื่-@4@-!D+! 
1@ 101953y(Visited 93 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *