วิธีตรวจสอบสถานะ เราชนะ แอพลิเคชั่น เป๋าตัง


วิธีตรวจสอบสถานะ เราชนะ แอพลิเคชั่น เป๋าตัง
วิธีตรวจสอบสถานะ เราชนะ แอพลิเคชั่น เป๋าตัง 11189gp

วิธีตรวจสอบสถานะ เราชนะ แอพลิเคชั่น เป๋าตัง 1. เปิดแอพลิเคชั่น เป๋าตัง 2. เลือกเมนู G-Wallet 3. กดเลือกเมนู โครงการเราชนะ 4. แอพฯ เป๋าตัง จะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการฯ พร้อมปุ่มกด สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
ไทม์ไลน์การโอนเงินของทั้ง 2 โครงการ มีดังนี้ โครงการเราชนะ โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท ตารางเงินเข้า
อย่างไรก็ตามกลุ่มแรกวันนี้ กลุ่ม เป๋าตัง เงินเข้าแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะครับ


วิธีตรวจสอบสถานะ เราชนะ แอพลิเคชั่น เป๋าตัง 210520g518c(Visited 48 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *