วันวิสาขบูชา การทางพิเศษแจ้งเปิดให้ใช้ทางด่วนฟรี 3 สาย


วันวิสาขบูชา การทางพิเศษแจ้งเปิดให้ใช้ทางด่วนฟรี 3 สาย
วันวิสาขบูชา การทางพิเศษแจ้งเปิดให้ใช้ทางด่วนฟรี 3 สาย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ทาง กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ถึง 24.00 น. ดังนี้
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน


วันวิสาขบูชา การทางพิเศษแจ้งเปิดให้ใช้ทางด่วนฟรี 3 สาย 210526wbdmv(Visited 12 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *