วันนี้ยังหนัก 3 จังหวัด ติดสูงสุด


วันนี้ยังหนัก 3 จังหวัด ติดสูงสุด
วันนี้ยังหนัก 3 จังหวัด ติดสูงสุด 59296fr

รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์cv-19วันนี้การแถล งศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19(ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv- 19 สูงสุด จํานวนผู้ติด cv-19ในประเทศรายใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก 1 กรุงเทพมหานคร 872 ราย 2 นนทบุรี 590 ราย 3 เพชรบุรี 227 ราย 4 สมุทรปราการ 126 ราย 5 ปทุมธานี 66 ราย 6 นราธิวาส 54 ราย 7 สมุทรสาคร 49 ราย 8 ชลบุรี 34 ราย 9 พระนครศรีอยุธยา 29 ราย 10 สุราษฎร์ธานี และ ราชบุรี 25 ราย ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. คงอันดับที่ 1 แต่ยอดลดจากพันราย, นนทบุรียอดพุ่งแรง 590 ราย เพชรบุรี สมุทรปราการ ยอดลดลงบ้างติดยังสูงเกินร้อย จับตา ปทุมธานี นราธิวาส สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และราชบุรี ยอดเพิ่มจากวานนี้
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี


วันนี้ยังหนัก 3 จังหวัด ติดสูงสุด 210525wgy7r(Visited 35 times, 35 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *