บริษัท ซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ฯ รับคนเข้าทำงาน


บริษัท ซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ฯ รับคนเข้าทำงาน
บริษัท ซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ฯ รับคนเข้าทำงาน 11010c0

วันที่ 26 พฤษภาคม เพจข่าวสารชลบุรี-ระยอง ได้มีการแจ้งข่าวดี สำหรับใครที่กำลังตกงานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากทาง บริษัท ซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิ ดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก ตำแหน่งเปิ ดรับ -พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติ เพศชาย / หญิง อายุ 21 – 35 ปี วูฒิ ม.3 – ปวช. ส่วนสูง ชาย 160 ซม. ขึ้นไป หญิง 155 ซม. ขึ้นไป น้ำหนัก ชาย 55 กก. ขึ้นไป หญิง 48กท. ขึ้นไป (รูปร่างสมส่วน) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียน รด.
สามารถเข้ากะได้ ขยัน อดทน เอกสารประกอบ รูปถ่าย (ขนาด 1นิ้ว ) 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้ าน 2 ใน เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ วุฒิการศึกษา 2 ใบ สด.8 หรือ สด.43 2 ใบ (เ)พาะเพศชาย)
สวัสดิการ ค่าแร ง 335 บาท เบี้ยขยันรายเดือน 600-800-1000 บาท/เดือน ประกันสังคม เงิ นเดือนออก 16 และ 28 ของทุกเดือน เปิ ดบัญชีธนาคารฟ รี ค่ากะดึก 100 บาท/วัน ค่าเช่าบ้ าน 55 บาท/วัน ค่าอาหาร 42 บาท/วัน คำาอาหารเข้ากะ 52 บาท/วัน สนใจติดต่อ 080-492-5466 พี่อั้ม 061-895-5757 พี่แอน


บริษัท ซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ฯ รับคนเข้าทำงาน 210526ma2i9(Visited 1 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *